Grondleggers, partners en vrienden

Het werk van Stichting De Jonge Onderzoekers Eindhoven wordt ondersteund door deze partners: